De subsidieregeling levert financiële ondersteuning bij het laten opstellen van warmteadvies, de aanleg van een lage temperatuur verwarmingssysteem (bijv. vloerverwarming) en het afsluiten van de aardgasaansluiting in de woning, dit lage temperatuur verwarmingssysteem dient tevens aangesloten te worden op een warmtepomp.  

De subsidie is niet aan te vragen bij levering en montage van een warmtepomp, hiervoor heeft het rijk de ISDE (Investeringssubsidie duurzame energie).

Per onderdeel zijn de volgende maximale bedragen te ontvangen:

  • Installeren van laag temperatuur verwarmingssysteem: € 4.150,-
  • Afsluiten van de hoofd aardgasaansluiting van de woning: € 650,-
  • Opstellen van een warmteadvies: € 200,-

Per woning kan maximaal € 5.000,- subsidie worden toegerekend. De totale subsidiepot bedraagt € 50.000,-. Aanvragen kunnen tot 1 januari 2019 ingediend worden.

Voor verdere vragen kunt u contact opnemen met ons kantoor via mail, telefoon of het contactformulier op onze site.

Aangesloten bij