Onderhoudsabonnement

Het onderhoud van installaties helpt mee aan het beperken van storingen aan installaties en doorgaans het verlengen van de levensduur van een product. Ook draagt het bij aan een zuinigere werking van een product.

Onderhoudsbeurt CV- of Combiketel

Het onderhoudscontract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar per ketel. De volgende werkzaamheden zullen worden verricht bij een onderhoudsbeurt:

 • Controleren en reinigen van het toestel conform fabrieksspecificaties.
 • Waterdruk controleren en indien nodig bijvullen.
 • Controleren van alle regel- en beveiligingsapparatuur van het toestel.
 • Controleren van rookgasafvoer en luchttoevoer.
 • Controleren van het tapwatergedeelte en indien nodig reinigen.
 • Controleren van de gasdichtheid.
 • Controleren op lekkages en desnoods verhelpen.
 • Het meten en indien nodig afstellen conform fabrieksspecificaties van de gasdruk en/of koolstofdioxide(CO2) en/of zuurstof (O2).
 • Controleren en indien nodig reinigen van onderdelen voor de afvoer van condenswater.
 • Eventueel vervangen van defecte onderdelen tegen het daarvoor geldende tarief.

Onderhoudsbeurt Mechanische Ventilatie

Het onderhoudscontract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar per mechanische ventilatie. U kunt alleen een onderhoudscontract voor de mechanische ventilatie afsluiten in combinatie met een contract voor de cv-ketel. De volgende werkzaamheden zullen worden verricht bij een onderhoudsbeurt:

 • Controleren van de werking van de mechanische ventilatie box.
 • Inwendig schoonmaken van de mechanische ventilatie box incl. ventilator.
 • Wanneer mogelijk, in overleg wijzigen van hoog- en laaglast van de ventilatie box.
 • Eventueel vervangen van defecte onderdelen tegen het daarvoor geldende tarief.

Onderhoudsbeurt Geiser

Het onderhoudscontract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar per geiser. De volgende werkzaamheden zullen worden verricht bij een onderhoudsbeurt:

 • Controleren en reinigen van het toestel conform fabrieksspecificaties.
 • Controleren van alle regel- en beveiligingsapparatuur van het toestel.
 • Controleren van rookgasafvoer en luchttoevoer.
 • Controleren van de gasdichtheid.
 • Controleren op lekkages en desnoods verhelpen.
 • Controleren van het tapwatergedeelte en indien nodig reinigen.
 • Het meten en indien nodig afstellen van de gasdruk en/of koolstofdioxide(CO2) en/of zuurstof (O2) conform fabrieksspecificaties.
 • Eventueel vervangen van defecte onderdelen tegen het daarvoor geldende tarief.

Onderhoudsbeurt Gashaard

Het onderhoudscontract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar per gashaard. De volgende werkzaamheden zullen worden verricht bij een onderhoudsbeurt:

 • Controleren en reinigen van het toestel conform fabrieksspecificaties.
 • Controleren van alle regel- en beveiligingsapparatuur van het toestel.
 • Controleren van rookgasafvoer en luchttoevoer.
 • Controleren van de gasdichtheid.
 • Het meten en indien nodig afstellen conform fabrieksspecificaties van de gasdruk en/of koolstofdioxide(CO2) en/of zuurstof (O2).
 • Eventueel vervangen van defecte onderdelen tegen het daarvoor geldende tarief.

Onderhoudsbeurt Luchtverwarming

Het onderhoudscontract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar per luchtverwarmer. De volgende werkzaamheden zullen worden verricht bij een onderhoudsbeurt:

 • Controleren en reinigen van het toestel conform fabrieksspecificaties.
 • Waterdruk controleren en indien nodig bijvullen.
 • Controleren van alle regel- en beveiligingsapparatuur van het toestel.
 • Controleren van rookgasafvoer en luchttoevoer.
 • Controleren van het tapwatergedeelte en indien nodig reinigen.
 • Controleren van de gasdichtheid.
 • Controleren op lekkages en desnoods verhelpen.
 • Het meten en indien nodig afstellen conform fabrieksspecificaties van de gasdruk en/of koolstofdioxide(CO2) en/of zuurstof (O2).
 • Controleren en indien nodig reinigen van onderdelen voor de afvoer van condenswater.
 • Vervangen van de filters (Deze filters zijn bij het contract inbegrepen.)
 • Eventueel vervangen van defecte onderdelen tegen het daarvoor geldende tarief.

Onderhoudsbeurt Warmteterugwinning (WTW-ventilatie) unit

Het onderhoudscontract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar per warmteterugwinning unit. De volgende werkzaamheden zullen worden verricht bij een onderhoudsbeurt:

 • Controleren van de werking van de warmteterugwinning unit.
 • Reinigen van de warmtewisselaar.
 • Inwendig schoonmaken van de ventilatie ruimtes incl. ventilator.
 • Wanneer mogelijk, in overleg wijzigen van hoog- en laaglast van de ventilator.
 • Vervangen van de filters (Deze filters zijn bij het contract inbegrepen.)
 • Eventueel vervangen van defecte onderdelen tegen het daarvoor geldende tarief.

Combinatiecontract Combi ketel + Indirect gestookte luchtverwarmer + Warmteterugwinning unit

In sommige huizen zijn een combi ketel in combinatie met luchtverwarmer en WTW unit geplaatst. Hiervoor hebben wij een combinatiecontract. Het onderhoudscontract geeft recht op één onderhoudsbeurt per jaar per combinatie opstelling. De verrichtte werkzaamheden zijn de werkzaamheden voor een CV- of combiketel en warmteterugwinning unit gecombineerd en de filters van de indirect gestookte luchtverwarmer zullen worden vervangen, deze filters zijn in de prijs opgenomen. 

Service

Onder kantoortijden zijn wij telefonisch bereikbaar op 0227 - 541596 om een afspraak te maken voor het verhelpen van storingen of maken van een afspraak voor het jaarlijkse onderhoud. Buiten kantoortijden kan ons antwoordapparaat worden ingesproken en er zal zo spoedig mogelijk contact gezocht worden met u. Ook heeft u de mogelijkheid om 24 uur per dag storingen te melden via onze site www.ibvisser.nl. Na het digitaal melden van een storing zal er zo spoedig mogelijk contact worden gezocht.

Urgente verwarmingsstoringen worden ‘s winters binnen 24 uur opgelost. Urgente storingen aan de warmwaterproductie en ventilatie worden binnen 24 uur opgelost met uitzondering van het weekend, zon- en feestdagen, de storingen zullen bij binnenkomst worden beoordeeld. Voor het verhelpen van storingen worden geen arbeidsloon en voorrijkosten berekent.

Wat valt buiten het contract

 • Werkzaamheden aan de cv- en/of waterinstallatie buiten de ketel. Deze werkzaamheden vallen buiten het contract maar kunnen wel door ons uitgevoerd worden.
 • Geen netspanning bij de ketel.
 • Het bijvullen van de cv installatie.
 • Problemen met de ketelthermostaat.
 • Het oplossen van schade en storingen veroorzaakt door derden.
 • Schade door natuurgeweld.
 • Kosten van de vervangen onderdelen, behalve wanneer anders vermeld.

Looptijd onderhoudscontract

Het contract gaat in op de dag van akkoord voor 1 jaar. Het contract wordt na afloop voor onbepaalde tijd stilzwijgend verlengt. Het contract dient opgezegd te worden middels een schrijven of d.m.v. een e-mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Overige voorwaarden

 • Indien een apparaat wordt vervangen door een nieuw apparaat, wordt aangenomen dat het contract gewoon doorloopt.
 • Eventuele prijsverhogingen worden minimaal 1 maand voor het verstrijken van de termijn (1 maand voor het jaarlijkse onderhoud) aangekondigd.
 • Bij grote reparaties aan een apparaat wordt eerst contact opgenomen met de eigenaar.
 • Na uitvoering van de jaarlijkse controle krijgt u achteraf een factuur, deze factuur is voor de afgelopen periode. De betalingstermijn van de factuur is 14 dagen na factuurdatum.

(Onderhoudsvoorwaarden digitaal per 19-10-2017)